Odobreno 6 miljuna kuna za rekonstrukciju Šetališta Tina Ujevića!

Projektni prijedlog Grada Korčule “Rekonstrukcija ulice Šetalište Tina Ujevića”, Odlukom o prihvatljivosti za korisnike Mjere M7, Operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta., odobrila je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 6.398.279,01 HRK bespovratnih sredstava. Projektni prijedlog je napisan u …

Projektni prijedlog Grada Korčule “Rekonstrukcija ulice Šetalište Tina Ujevića”, Odlukom o prihvatljivosti za korisnike Mjere M7, Operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta., odobrila je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 6.398.279,01 HRK bespovratnih sredstava. Projektni prijedlog je napisan u suradnji s agencijom KORA d.o.o.

Ukupan iznos projekta iznosi 7.881.752,58 HRK, a Grad Korčula će sufinancirati udio u iznosu od 1.483.473,57 HRK. 

Projektom će se proširiti postojeći kolnik te izgraditi nogostup što će omogućiti siguran promet pješaka, biciklista i automobila. Ugradnjom kolektora oborinske odvodnje, oborinske vode će se prikupljati i provoditi kroz uređaj za odvajanje ulja i masti prije ispuštanja u uvalu.
Također, ukloniti će se postojeća zračna mreža i izgraditi moderna, ekološka i energetski učinkovita javna rasvjeta. Ugradnjom novog vodoopskrbnog cjevovoda osigurati će se transport i opskrba pitkom vodom, a hortikulturnim uređenjem će se rekultivizirati postojeća vegetacija uz rub park šume Hober.

Popis svih odobrenih projekata možete pogledati na linku.