Održan drugi radni sastanak u okviru izrade razvojne strategije Grada Korčule

Konačnu verziju razvojne strategije Grada Korčule, uz aktivno sudjelovanje svih dionika, možemo očekivati do kraja 2017. godine.

Dana 15. studenog 2017. u gradskoj vijećnici Grada Korčule održan je drugi radni sastanak u okviru izrade razvojne Strategije Grada Korčule kojeg su organizirali koordinatori izrade razvojne strategije Grada Korčule- agencija KORA d.o.o. zajedno sa Gradom Korčulom i izrađivačima spomenutog dokumenta- tvrtka Projekt jednako razvoj.
U okviru dnevnoga reda odobrena je i usvojena analiza stanja te su stavljene na raspravu SWOT analiza, strateški okvir, projektni prijedlozi dionika razvojne strategije, kao i indikatori koji će biti predstavljeni u daljnjim koracima izrade Strategije.
Dostupnost europskih i nacionalnih fondova i postojanje gradske razvojne agencije nameće potrebu izrade ovakve vrste dokumenta koja će, uz usvojenu Strategiju razvoja turizma Gradu Korčuli, odrediti prioritete i potaknuti njen daljnji rast i razvoj.
Konačnu verziju razvojne strategije Grada Korčule, uz aktivno sudjelovanje svih dionika, možemo očekivati do kraja 2017. godine.