Održana radionica “Kodeks sigurnosti na moru”

U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Korčula za djecu predškolske dobi kroz mjesec lipanj provedena je radionica "Kodeks sigurnosti na moru".

Gradsko društvo Crvenog križa Korčula s programom Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa pored osnovnih škola obuhvatilo je vrtiće na Otoku i vrtić u Orebiću.

Za djecu predškolske dobi  kroz mjesec lipanj provedena  je radionica  “Kodeks sigurnosti na moru”.

Cilj ovih radionica je upoznati djecu sa pravilima ponašanja na plaži i pravilnoj zaštititi od sunca.