Osnovana Koordinacija otočkih i obalnih komunalnih tvrtki – čistoća Dalmacije

U prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Splitu, osnovana je Koordinacija otočkih i obalnih komunalnih tvrtki – čistoća Dalmacije. Cilj osnivanja ove Koordinacije je ukazivanje na specifičnosti u gospodarenju otpadom ovog dijela RH, te buduće aktivno sudjelovanje u donošenju propisa koji se tiču ove djelatnosti.

Za predsjednika Koordinacije izabran je Marko Milat, direktor KTD Hober d.o.o. iz Korčule.

Izabrano je i predsjedništvo kojeg čine: Tomislav Ćurko, direktor Čistoće d.o.o. Zadar; Stjepan Ivčević, direktor Čistoće d.o.o. Split; Ivica Novak, direktor Komunalnog Hvar d.o.o Hvar; Ante Klarić, direktor Gradine d.o.o. Vis i Pero Kaciga, direktor Čistoće d.o.o. Dubrovnik.

Na sastanku se raspravljalo o nizu bitnih tema iz područja gospodarenja otpadom i otpadnim vodama, naročito onima specifičnim za obalno područje Dalmacije. Doneseni su zaključci koji de biti prosljeđeni nadležnim ministarstvima i strukovnim udruženjima.