Osnovana udruga “Kap u moru”

U utorak, 18. siječnja 2011.godine, u atriju Centra za kulturu u Korčuli, održana je osnivačka skupština udruge "Kap u moru" - humanitarne udruge za ostvarivanje pomoći djeci s posebnim obrazovnim potrebama u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju kroz djelovanje pomoćnika u nastavi.

Udruga je nastala s ciljem da popuni prazninu koja je nastala između važeće zakonske regulative i provedbe zakona. Naime, u zakonu o školstvu, pedagoškom standardu, pa čak i u nastavnim planovima i programima predviđeno je zapošljavanje pomoćnika u nastavi, prevoditelja znakovnog jezika i osobnih pomoćnika učenicima kojima temeljem rješenja o primjerenom obliku školovanja potrebna takva pomoć.  Međutim, ono što dosad nije riješeno u okviru državnog sustava je financiranje – ono i dalje ovisi o udrugama civilnog društva. Na našem području već postoji udruga „Moje sunce“  – udruga roditelja djece s posebnim potrebama, koja pokriva potrebu za asistentima u nastavi, ali samo za djecu s teškoćama u kretanju, dok je prvenstveni cilj udruge „Kap u moru“ osigurati pomoćnika u nastavi ostalim kategorijama djece s teškoćama.

Na osnivačkoj skupštini izabrana je i prva predsjednica udruge Anita Batistić, roditelj djeteta kojemu je neophodna pomoć asistenta u nastavi i njezina zamjenica, profesorica Katarina Curać. Gradonačelnik Mirko Duhović  pozdravio je osnivanje udruge i istaknuo da će Grad Korčulaimati razumijevanja, kao i uvijek kad se radi o djeci koja trebaju pomoć.   

Problematika školovanja djece s posebnim potrebama  je iznimno složena. Nadamo se od srca da će „Kap u moru“ pokriti bar ovu jednu potrebu u ogromnom moru potreba djece s teškoćama u razvoju.

(Osnivački odbor udruge „Kap u moru“)