Otvaranje izložbe„Kumpanjija u Pupnatu na otoku Korčuli“

Svečano otvaranje izložbe će biti u utorak, 15. srpnja u 20 sati, a samom otvaranju prethodit će izvedba plesa od boja VU „Kumpanjija Pupnat“ na Trgu sv. Marka ispred Gradskog muzeja.

Izložba „Kumpanjija u Pupnatu na otoku Korčuli“ prigodno je postavljena u Gradskom muzeju Korčula povodom održavanja 28. simpozija Međunarodnog vijeća za tradicijsku glazbu (ICTM), Studijske skupine za etnokoreologiju. Svečano otvaranje izložbe će biti u utorak, 15. srpnja u 20 sati, a samom otvaranju prethodit će izvedba plesa od boja VU „Kumpanjija Pupnat“  na Trgu sv. Marka ispred Gradskog muzeja.

Izložba je rezultat višetjednog terenskog istraživanja koje je predvodila prof. Elsie Ivancic Dunin,  etnokoreologinja međunarodnog ugleda, koja s posebnom pažnjom i znanstvenim interesom istražuje lančane plesove s mačevima na  otoku Korčuli. Posebno zahvaljujemo na prikupljanju i posudbi izvornih predmeta i starih fotografija članovima VU „Kumpanjija Pupnat“ Petru Šainu, Ivanu Šainu i  Dariu Tvrdeiću,  muzikologu Vinku Didoviću,  fotografima Nevenu Faziniću i Franku Aniću, Institutu za etnologiju i folkloristiku, kao i  HRT-u na ustupanju filma „Ples od boja“  (GmK)