Oznaka: Dominče

Odluka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Dominče” za javnu raspravu i objavi Javne rasprave_2012

….. REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradonačelnik KLASA: 350-03/12-01/01 URBROJ: 2138/01-02-12-48 Korčula, 18. rujna 2012. Temeljem članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče« («Službeni glasnik …

Izvansezonski plovidbeni red za 2010. godinu

U izvansezonskom redu plovidbe na trajektnoj liniji Orebić-Dominče izostavljeno putovanje s polaskom u 8:00 sati iz Dominča, a novost je da su gotovo svi polasci iz Dominča pomaknuti za 10 minuta kasnije.

Na dužobalnoj liniji Rijeka-Split-Stari Grad-Korčula-Dubrovnik plovidba će biti ponovno uspostavljena 23. svibnja 2010. godine Više