Oznaka: komunalni doprinos

Komunalni doprinosi

ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (dio, “Narodne novine” broj 26/03, 82/04,178/04, 38/09 i 79/09) . Komunalni doprinosi Članak 31. (1) Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona. (2) …