“Partizani kakve do sada niste vidjeli”

U povodu obilježavanja 70. obljetnice oslobođenja otoka Korčule od fašizma pozivamo Vas na otvorenje izložbe fotografija pod nazivom "Partizani kakve do sada niste vidjeli" u ponedeljak, 8.09. u 19 sati, u Atriju Doma kulture Liburna.

U izložbi korištene su dosad rijetko viđene, a neke i nikad objavljivane, fotografije iz raznih izvora. Kao osnova izložbe korištene su fotografije iz muzeja: Hrvatskog povijesnog muzeja, Muzeja grada Zagreba, Muzeja grada Koprivnice i Zavičajnog muzeja Čazme; fotografije iz digitalnih fototeka: Fototeke SABA RH (fototeka.sabh.hr), Fototeke Desetog korpusa zagrebačkog (deseti-korpus.com) i Fototeke znaci.net (znaci.net); fotografije iz raznih knjiga, te fotografije iz privatnih izvora. Izložba se u organizaciji Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH- e mogla posjetiti u Zagrebu i Splitu, a sada eto i u Korčuli.