Plan vježbi civilne zaštite u 2019. godini

Temeljem članka 17. stavka 3. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) te Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (Narodne novine“, broj 49/16), gradonačelnik  Grada Korčule dana 28. studenog 2018. godine donio je

P L A N
vježbi civilne zaštite u 2019. godini

Tekst plana u cijelosti možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.