POTPISAN UGOVOR ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA “REKONSTRUKCIJA ZGRADE STARE ŠKOLE NA DOMINČU”

Gradonačelnik Grada Korčule Andrija Fabris danas je u Zagrebu prisustvovao svečanom potpisivanju ugovora o sufinanciranju projekata u 2018. godini prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Protekle godine, lokalna razvojna agencija KORA d.o.o. u suradnji s Gradom Korčulom, prijavila je …

Gradonačelnik Grada Korčule Andrija Fabris danas je u Zagrebu prisustvovao svečanom potpisivanju ugovora o sufinanciranju projekata u 2018. godini prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Protekle godine, lokalna razvojna agencija KORA d.o.o. u suradnji s Gradom Korčulom, prijavila je projektni prijedlog za izradu projektne dokumentacije za projekt “Rekonstrukcija zgrade stare škole na Dominču”.

Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije je 712.553,52 HRK, od čega je od strane MRRFEU odobreno 370.000,00 HRK, dok će ostatak sredstava financirati Grad Korčula.

Projektni prijedlog se odnosi na prenamjenu zapuštenog objekta u vlasništvu Grada Korčule. Uređenje i prenamjena spomenute zgrade, osim smanjenja prometnog pritiska u staroj gradskoj jezgri, doprinijet će povećanoj dostupnosti i jačanju administrativnih kapaciteta javnih institucija, kao i razvoju malih i srednjih poduzetnika uz stručnu podršku lokalne razvojne agencije KORA d.o.o., stvaranju novih radnih mjesta itd.