POTPORE OTOČNIM POSLODAVCIMA U 2017. GODINI ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Davatelj potpore, objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2017. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Korisnici potpora su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe–obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na otocima i koji …

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Davatelj potpore, objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2017. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.

Korisnici potpora su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe–obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima. Korisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima:

– da imaju sjedište na otocima

– da obavljaju djelatnost na otocima

– da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima

– da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva

– da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50% i

– da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično).

Rok za podnošenje Zahtjeva i propisane dokumentacije je do 31. listopada 2017.

Javni poziv možete vidjeti OVDJE.