Požar na Kokojevici – privremeno zatvoreno odlagalište otpada

Inspekcija zaštite okoliša je nakon izbijanja požara i inspekcijskog nadzora izvršenog 30. 10. 2012. godine donijela rješenje o privremenoj zabrani odlaganja komunalnog otpada na odlagalištu "Kokojevica". Rješenje je na snazi sve dok se ne osiguraju uvjeti za sigurno odlaganje otpada na toj lokaciji.

Osim toga je i skupština društva KTD Mindel d o.o., koji gospodari deponijem, donijela odluku o prestanku gospodarenja navedenim deponijem, a sve do okončanja postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa vezanih za lokaciju odlagališta.

Gradonačelnik Mirko Duhović se o mogućem rješenju višegodišnjeg problema lokaliteta Kokojevica danas konzultirao sa nadležnim službama iz Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, te Hrvatskih šuma. Očekuje se da će službe ovaj put učinkovito reagirati te da će se konačno s Agencijom AUDIO sklopiti ugovor o pravu građenja.

Gradonačelnik je također uputio pismenu molbu načelniku i Općinskom vijeću Blato za dozvolu da se smeće privremeno odlaže na blatski deponij Sitnice.

Međutim, činjenica je da je većina kontejnera na području Korčule već pretrpana gomilama smeća koje KTD Hober još od petka nema kamo odvoziti. Iako se poduzimaju sve raspoložive mjere, vatra  na smetlištu još uvijek nije ugašena te je nemoguće odblokirati deponij.

Stoga molimo građane Korčule da u kontejnere odlažu što manje smeća, dok se ne stvore uvjeti za normalan rad deponije na Kokojevici.