Poziv na 5. (tematsku) sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

Na temelju članka 113. i 114. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) sazivam (žurno) 5. (tematsku) sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule za dan 27. studenog (ponedjeljak) 2017. godine, s početkom u 19.00 sati

Na temelju članka 113. i 114. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) sazivam (žurno) 5. (tematsku) sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 27. studenog (ponedjeljak) 2017. godine,

s početkom u 19.00 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

  1. Ponuda Nomos d.o.o za ostvarenje prava prvokupa čest. zem. 1003/2 i čest. zgr. 1339 k.o. Korčula.
    Sporazum o poslovno-tehničkoj suradnji- ACI – GRAD KORČULA

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Marko Skokandić, ing.v.r.

Poziv možete pogledati OVDJE.