Poziv na 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) sazivam 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule za dan 21. prosinca (četvrtak)) 2017. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) sazivam 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 21. prosinca (četvrtak)) 2017. godine,

s početkom u 18.00 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća
 2. Usvajanje zapisnika sa 5. (tematske) sjednice Gradskog vijeća
 3. Konačni prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada
 4. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2017. godinu
 5. Konačni prijedlog Proračuna Grada Korčule za 2018. godinu
 6. Konačni prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2018. godinu
 7. Konačni prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Korčule za 2018. godinu
 8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Korčule za 2017. godinu
 9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Korčule za razdoblje
 10. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Korčule u 2018. godini
 11. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2016. godinu.
  Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marko  Skokandić,ing.v.r.