Poziv za dostavu podataka radi ustroja evidencije prema Zakonu o lokalnim porezima

Grad Korčula poziva sve vlasnike odnosno korisnike nekretnina koji nisu upisani u evidenciju obveznika na stranici www.nekretnina.com.hr da dostave svoje podatke na odgovarajućim obrascima koji se nalaze na službenim stranicama Grada Korčule.

Poštovani,

dana 01. siječnja 2017. godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16) kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine a koji će 01.01.2018. godine stupiti na snagu.

Obavještavamo porezne obveznike :

-da je predmet oporezivanja nekretnina,

-da se nekretninom smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni prostori te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog zemljišta,

-da se neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama, a na kojemu se, u skladu s prostornim  planom, mogu graditi građevine, na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine, odnosno na kojemu je započeto građenje,

-da se dodatnim sadržajima smatraju osobito bazeni, saune, sportski tereni, heliodromi, uzletno-sletne staze i srodni sadržaji

-da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (vlasnik nekretnine)

-da se porez na nekretnine obračunava na ukupno neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te na stvarnu površinu zemljišta

-godišnji  iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem vrijednosti boda, koeficijenta zone, koeficijenta namjene, koeficijenta stanja i koeficijenta dobi

Postupajući po odredbama rečenog Zakona Grad Korčula poziva sve vlasnike odnosno korisnike nekretnina na području Grada Korčule a koji su upisani u evidenciju da provjere svoje podatke na web stranici www.nekretnina.com.hr , PRIJAVA KORISNIKA, odabirom GRAD KORČULA,  a u pozivu na broj navesti broj iz uplatnice komunalne i vodne naknade  (poziv na broj primatelja).

Vlasnici odnosno korisnici nekretnina na području Grada Korčule koji nisu upisani u evidenciju obveznika, dostavit će svoje podatke na odgovarajućim obrascima koji se nalaze na službenim stranicama Grada Korčule.

ROK ZA PRIJAVU JE 30. listopada 2017. godine.

Informacije na tf 020/711-143 ili 711-184

 

                                                                                                   GRAD KORČULA

Poziv za dostavu podataka radi ustroja evidencije prema Zakonu o lokalnim porezima

Obrazac – neizgrađeno građevinsko zemljište

Obrazac 1. Stambeni prostor

Obrazac 2. Poslovni prostor