Poziv na 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule – odgoda termina

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 10. studenog (ponedjeljak) 2014. godine, s početkom u 18.00 sati,u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 10. studenog (ponedjeljak) 2014. godine,

s početkom u 18.00 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća
  2. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2014. godinu
  3. Konačni prijedlog Odluke o izborima članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora
  4. Izvješće predsjednice o radu Gradskog vijeća za period od 1. srpnja 2013. do  15. listopada 2014.
  5. Prijedlog za uređenje dječjih igrališta u Korčuli (park kod autobusnog kolodvora), Račišću i Čari
  6. Suglasnost za upis založnog prava na kat. čest. 339/1, z.u. 1411, k.o. Korčula
  7. Razrješenje i imenovanje člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Korčule

Ponude za dječje igralište:

Ponuda za sprave

Prijedlog podloge

Ponuda građevinara

Ponuda za izradu projektne dokumentacije

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor, v.r.