Poziv na 17. sjednicu Gradskog vijeća

KLASA: 021-05/14-02/10 URBROJ: 2138/01-01-14-1 Korčula, 16. prosinca 2014. VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

​.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) sazivam 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 23. prosinca (utorak) 2014. godine,
s početkom u 17.00 sati,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća
2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća
3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule
4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule u 2015. godini
5. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule
6. Konačni prijedlog Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Korčule
7. Konačni prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule
8. Konačni prijedlog Odluke o rasporedu i namjeni novčanih sredstava ostvarenih prodajom nekretnina u vlasništvu Grada Korčule
9. Konačni prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Grada Korčule u 2015. godini
10. Izbor člana Odbora za proračun i financije.
11. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2014. godinu
12. Konačni prijedlog Proračuna Grada Korčule za 2015. godinu
13. Konačni prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2015. godinu

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Ivona Kapor, v.r.