Poziv na javnu raspravu

Javna rasprava u Gradskoj vijećnici Grada Korčule, 30. kolovoza 2016. godine u 10:00 sati.

Pozivamo Vas na javnu raspravu strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategija Dubrovačko- neretvanske županije 2016.- 2020. i nacrta Županijske razvojne strategije Dubrovačko- neretvanske županije 2016.- 2020., koja će se održati u utorak 30. kolovoza 2016. godine s početkom u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Korčule, Trg A. i S. Radića 1, Korčula.

Stratešku studiju utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Dubrovačko- neretvanske županije 2016.- 2020. možete preuzeti OVDJE.

Nacrt  županijske razvojne strategije Dubrovačko- neretvanske županije 2016.- 2020. možete preuzeti OVDJE.