Poziv na sastanak pravnim i fizičkim osobama – zakup javne površine u sezoni 2020. godine

Sastanak će se održati 7. svibnja 2020. godine (četvrtak) u 10:00 sati u kino dvorani Doma kulture „Liburna“.

KLASA: 372-05/20-03/51
URBROJ: 2138/01-02-20-1
Korčula, 4. svibnja 2020.

JAVNI POZIV

Pozivaju se pravne i fizičke osobe – ugostitelji, zakupci koji imaju štekate na javnim površinama Grada Korčule na sastanak

dana 7. svibnja (četvrtak) u 10:00 sati
u kino dvorani Doma kulture „Liburna“

Tema sastanka: Zakup javne površine u sezoni 2020. godine i utjecaj epidemije bolesti COVID-19.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.