Poziv učenicima i sudentima za rad u prometnim jedinicama mladeži u Gradu Korčuli

Pozivaju se studenti (m/ž) i učenici (m/ž) s područja Grada Korčule koji su navršili ili će do 1. srpnja 2012. navršiti 16 godina, da se prijave za rad u prometnim jedinicama mladeži u ljetnoj sezoni 2012. godine (srpanj i kolovoz). Prijave s dokazima podnose se do 15. lipnja 2012. godine.

.

.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA

O B A V I J E S T

Pozivaju se studenti (m/ž) i učenici (m/ž) s područja Grada Korčule, koji su navršili ili će do 1. srpnja 2012. navršiti 16 godina, da se prijave za rad u Prometnim jedinicama mladeži u ljetnoj sezoni 2012. godine (srpanj i kolovoz).

Pripadnikom postrojbe prometne mladeži može biti osoba koja je navršila najmanje 16 godina, primjeren u učenju, ponašanju i radu, koji ima opću zdravstvenu sposobnost (dokazuje se potvrdom liječnika obiteljske/opće prakse) i koji prođe posebnu obuku za pripadnika prometne mladeži.

Prijave kandidata dostavljaju se pismeno (poštom ili osobnom predajom u Tajništvu grada), a uz prijavu se obvezno prilaže preslika osobne iskaznice, odnosno rodnog lista (ako nema osobnu iskaznicu), dokaz o učeničkom ili studenstkom statusu (potvrda od škole ili visokog učilišta). Dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti  kandidata (potvrda obiteljskog liječnika) se može dostaviti i naknadno, ali najkasnije do početka obuke.

U prijavi se obvezno treba navesti ime i prezime kandidata, OIB, adresa, broj telefona i mobitela (ako se raspolaže) te konfekcijski broj odjeće (hlača odnosno suknje i jakne).

S obzirom da se isplata naknada vrši preko učeničkog ili student servisa, nužno je biti član učeničkog, odnosno student servisa.

Prijave s dokazima podnose se do 15. lipnja (petak) 2012. godine odnosno do izbora potrebnog broja kandidata,
na adresu: Grad Korčula, tajništvo, s naznakom: prijava za rad u PJM za 2012.

Izabrani kandidati dužni su pohađati obuku u organizaciji MUP-a (osim onih koji su tu obuku već prije prošli).

Korčula, 4. lipnja 2012.

TAJNIŠTVO