Poziv za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 06. lipnja (petak) 2014. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) sazivam 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 6. lipnja (petak) 2014. godine,

s početkom u 18.00 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća
  2. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 7. lipnja do 31. prosinca 2013. godine
  3. Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Korčulu za 2013. godinu
  4. Konačni prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2013. godinu
  5. Konačni prijedlog Statutarne odluke o osnivanju Mjesnog odbora Sv. Antun-Žrnovo
  6. Konačni prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2014. godinu
  7. Konačni prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2014. godinu
  8. Prijedlog za dodjelu nagrade Grada Korčule za životno djelo gosp. Niku Periću
  9. Prijedlog za dodjelu kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule Rukometnom klubu „Korčula“

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor, v.r.