Poziv za 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 12. lipnja (utorak) 2012. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113., 114. i 113.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09 i 8/11) sazivam 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule za dan 12. lipnja (utorak) 2012. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća
  2. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godinu
  3. Konačni prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2011. godinu
  4. Konačni prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule
  5. Konačni prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Dominče”
  6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grada Korčulu
  7. Prijedlog Zaključka o dodjeli nagrade Grada Korčule za životno djelo

S poštovanjem,

…………..PREDSJEDNIK
……….GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent., v.r.