Poziv za 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 30. rujna (utorak) 2014. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) sazivam 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 30. rujna (utorak) 2014. godine,

s početkom u 18.00 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća
  2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2014. godinu
  3. Problematika rada HMP – inicijativa za uvođenje plaćene pripravnosti u HMP Korčula
  4. Ponuda za pravo prvokupa stana na 3. katu u čest. zgr. 73/2 k.o. Korčula

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor, v.r.