Poziv za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 3. prosinca (ponedjeljak) 2012. godine, s početkom u 18.30 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113., 114. i 113.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09 i 8/11) sazivam 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule za dan 3. prosinca (ponedjeljak) 2012. godine, s početkom u 18.30 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća
  2. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule
  3. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule u 2013. godini
  4. Imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Korčula
    (Prijedlog UV CzK za kandidata za ravnateljaZaključak GV-a o izboru ravnatelja CzK)
  5. Inicijativa za pristupanje Grada Korčule Heritage Europe-Europskoj udruzi povijesnih gradova i regija
  6. Iskazivanje da se  kupoprodaja čest. zgr. 559/1, k.o. Korčula, u Korčuli, ne protivi interesima Grada Korčule

S poštovanjem,

…………..PREDSJEDNIK
……….GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent., v.r.