Poziv za 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 31. prosinca (petak) 2010. godine, s početkom u 10.30 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

 .

.
.

Na temelju članka 113. i 114. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09), sazivam 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 31. prosinca (petak) 2010. godine,
s po
četkom u 10.30 sati ,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Konačni prijedlog Odluke o privremenom financiranju Grada Korčule za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2011. godine

S poštovanjem,

                                                                                                                            PREDSJEDNIK
                                                                                                                       GRADSKOG VIJEĆA
                                                                                                               Lovro Krstulović, dr. stom., v.r