Poziv za 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 18. srpnja (četvrtak) 2013. godine, s početkom u 19.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09, 8/11, 3/13 i i 4/13-pročišćeni tekst) sazivam 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 18. srpnja (četvrtak) 2013. godine,
s početkom u 19.00 sati,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća
  2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu
  3. Konačni prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Korčule u 2013. godini
  4. Prijedlog za dodjelu nagrade za životno djelo gosp. Tomislavu Katiću
  5. Prijedlog za dodjelu kolektivne godišnje nagrade Korčulanskom krnovalskom klubu „Bonkulovići“
  6. Prijedlog za dodjelu kolektivne godišnje nagrade Humanitranoj udruzi „Korčulansko-Pelješko srce“
  7. Prijedlog za dodjelu kolektivne godišnje nagrade Glazbenoj udruzi „Crnomiri“
  8. Imenovanje članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
  9. Ponuda za pravo prvokupa 3. etaže u čest. zgr. 181/3 k.o. Korčula

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

Materijali za sjednicu:

točka 1:

zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća

točka 2:

izvjesce 1-39

pricuva str 40

zajmovi jamstva 41

obrazlozenje 42-43

točka 3:

Program javnih potreba u športu 2013. – nacrt

točka 4:

Javna priznanja-životno djelo

točka 5, 6, 7:

Javna priznanja-kolektivna nagrada

točka 9:

Pravo prvokupa nekretnina

S poštovanjem,

…………..PREDSJEDNICA
……….GRADSKOG VIJEĆA
Ivona Kapor, v.r.