Poziv za 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 21. srpnja (utorak) 2015. godine u 18:30 sati u Gradskoj vijećnici.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 21. srpnja (utorak) 2015. godine,

s početkom u 18.30 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća

2. Konačni prijedlog odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Korčule

3. Prijedlog zaključka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2015. godini

4. Izvješće o radu Gradskog muzeja za 2014. godinu

5. Program rada Gradskog muzeja za 2015. godinu

6. Prijedlog zaključka o pristupanju izmjeni Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Korčule

7. Prijedlog zaključka o utvrđivanju značajnih projekata za koje će se izrada projektne dokumentacije financirati iz sredstava HBOR-a

8. Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Grada Korčule za životno djelo don Boži Baničeviću

9. Prijedlog zaključka o dodjeli osobne godišnje nagrade gđi Fanici Ivelja

10. Izbor članova Odbora za Statut i Poslovnik

11. Izbor članova Odbora za proračun i financije

12. Izbor članova Odbora za javna priznanja

13. Ponuda Morane Foretić za pravo prvokupa 1/2 suvlasničkog udjela u čest. zgr. 751 z.u. 838 k.o. Korčula (otok Vrnik)

14. Ponuda Florence Marie Ithurralde za pravo prvokupa dvoetažnog stana u čest. zgr. 181/3 k.o. Korčula

15. Ponuda Florence Marie Ithurralde za pravo prvokupa sobe sa kupaonicom u čest. zgr. 181/3 k.o. Korčula.

Poziv na sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule možete vidjeti OVDJE.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.,v.r.