Poziv za 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 29. lipnja (srijeda) 2011. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113. i 114. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09) sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 29. lipnja (srijeda)  2011. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d:

  1. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji za 2010. godinu
  2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2010. godinu
  3. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godinu
  4. Konačni prijedlog Odluke o koeficijentima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule
  5. Konačni prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i nezavisnih vijećnika
  6. Prijedlog Zaključka o izmjeni namjene kreditnog zaduženja
  7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na reprogram kredita

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent., v.r.