Poziv za 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 13. studenog (srijeda) 2013. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) sazivam 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 13. studenog (srijeda) 2013. godine,

s početkom u 18.00 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik (.pdf)

2. Konačni prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2013. godinu

Konačni prijedlog Polugodišnjeg izvještaja stranice 1 do 46

Tablice strana 47

Obrazloženje 13 stranice 48 do 49

3. Izvješće o financijskom stanju Grada Korčule po primopredaji vlasti

Izvješće financijsko stanje Grada Korčule (.docx)

Proračun opći dio 060613 (.pdf)

Proračun posebni dio 060613 (.pdf)

Stanje_ugovora (.pdf)

Popis nepl prijenosa i neovj rn 06 lipnja2013 (.pdf)

Odobrene pomoći (.pdf)

4.Raspored sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2013. godini (srpanj-prosinac)

Raspored sredstava za političke stranke siječanj lipanj 2013 (.doc)

5.Financijski izvještaj KTD-a „Hober“ d.o.o. o poslovanju za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2013.

Izvještaj KTD Hober (.pdf)

6.Izvješće Ustanove „Športski objekti Korčula“ o radu za prvih šest mjeseci 2013. godine

Izvještaj ŠOK (.pdf)

7.Izvješće KORA-e d.o.o. o radu za razdoblje od 15. svibnja do 15. listopada 2013.

Izvještaj KORA (.pdf)

8.Izvješće o stanju na javnim površina na dan 4. studenog 2013.

Izvješće o stanju na javnim površinama (.pdf)

9.Izvješće o stanju poslovnih prostora u vlasništvu Grada Korčule

I Z V J E Š Ć E poslovni prostori naslovnica (.docx)

Popis poslovnih prostora po čest13  (.doc)

Poslovni prostori postoječe stanje 2013-2 (.xls)

10.Izvješće o stanju naplate komunalnih davanja Gradu Korčuli

I Z V J E Š Ć E  stanje naplate komunalnih davanja  (.docx)

Top lista dužnika

Potraživanja naplate

11.Imenovanje članova Stožera zaštite i spašavanje Grada Korčule

Rjesenje o imenovanju članova Stožera (.doc)

12.Rasprava o zahtjevu Dječjeg vrtića „Anđeli čuvari“ za sufinanciranje dviju neto plaća

VRTIĆ sufinanciranje 2013-14_2 (.docx)

13.Rasprava o dodjeli novčanih sredstava za sudjelovanje na Igrama otoka svijeta


14.Rasprava o vijećničkim naknadama i kupnji prijenosnog računala vijećnicima


15. Ponuda za pravo prvokupa 5. etaže u čest. zgr. 358 k.o. Korčula

Pravo prvokupa nekretnina

16. Ponuda za pravo prvokupa čest. zgr. 303/2 k.o. Korčula

Pravo prvokupa nekretnina II

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor, v.r.