Poziv za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 27. listopada (črtvrtak) 2011. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113. i 114. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09) sazivam 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 27. listopada (četvrtak) 2011. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli
.

Predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća
 2. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća
 3. Izvješće Gradske knjižnice “Ivan Vidali” o radu u 2010. godini
 4. Program rada Gradske knjižnice “Ivan Vidali” u 2011. godini
 5. Izvješće Gradskog muzeja o radu za 2010. godini
 6. Program rada Gradskog muzeja za 2011. godini
 7. Izvješće o radu Ustanove “Športski objekti Korčula” u 2010. godini
 8. Program rada Ustanove “Športski objekti Korčula” za 2011. godinu 
    
 9. Prijedlog Pravilnika o ustroju i unutarnjem redu Ustanove „Športski objekti Korčula“- prethodna suglasnost
 10. Izvješće o radu Centra za kulturu Korčula u 2010. godini
 11. Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2011. godinu
 12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju inicijative za pristupanje Grada Korčule Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova

S poštovanjem,

          PREDSJEDNIK
      GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent., v.r.