Poziv za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 23. travnja (srijeda) 2014. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 23. travnja (srijeda) 2014. godine,

s početkom u 18.00 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća
 2. Preustroj pravosudnog sustava-ukidanje pojedinih općinskih sudova
 3. Prijedlog o određivanju namjene sportskog igrališta sjeverno od Gradskog bazena „Gojko Arneri“
 4. Izvješće o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2013. godinu
 5. Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2014. godinu
 6. Priprema, zaštita i očuvanje zelenih površina u Gradu Korčuli
 7. Izvješće o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2013. godinu
 8. Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2014. godinu
 9. Informatizacija Gradske uprave-objedinjavanje postojećih usluga
 10. Objedinjavanje knjigovodstvenih usluga Grada Korčule i ustanova u vlasništvu Grada
 11. Naplata dugovanja za komunalni doprinos, javne površine i poslovne prostore u vlasništvu Grada Korčule
 12. Mjere i aktivnosti vezane za prostor ex restorana Liburna
 13. Mjere i aktivnosti vezano za autotaksi stajališta i auto-taksi prijevoza
  Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

  S poštovanjem,

  PREDSJEDNICA
  GRADSKOG VIJEĆA
  Ivona Kapor, v.r.