Poziv za podjelu bonova

U povodu nastupajućih blagdana Grad Korčula će podijeliti poklon bonove umirovljenicima koji su se prijavili, a čija mirovina ne prelazi iznos do 2.000,00 kn.

Pozivamo Vas stoga da preuzmete Vaše bonove u:

  • Uredu tajnika GK Stari grad i Sveti Antun – Mladena Fortunata –Trg sv. Justine –
    • Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.u vremenu od 09,00 do 12,00 sati

  • U uredu MO RAČIŠĆE – Ponedjeljak, 23. prosinca 2013. u vremenu od 09,00 do 10,00 sati
  • U uredu MO PUPNAT – Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.u vremenu od 09,00 do 10,30 sati
  • U uredu MO ŽRNOVO – Ponedjeljak, 23. prosinca 2013. u vremenu od 11,00 do 13,00 sati
  • Uredu MO ČARA – Ponedjeljak, 23. prosinca 2013. u vremenu od 11,00 do 12,00 sati

Tekst poziva pogledajte ovdje

.T