Poziv za podnošenje pisma namjere za korištenje plaža na području Grada Korčula

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da dostave Gradu Korčuli pismo namjere za obavljanje određenih djelatnosti na plažama na području grada Korčule za razdoblje od jedne godine. Pisma namjere će se zaprimati do 29. travnja 2011. godine

.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradonačelnik

o b j a v l j u j e

P O Z I V
za podnošenje pisma namjere za korištenje plaža na
području Grada Korčula

I.

          Pozivaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe da dostave Gradu Korčuli pismo namjere za obavljanje neke od navedenih djelatnosti na dolje navedenim plažama za razdoblje od godine dana:

I.  Plaže:

 1. Otok Vrnik (čest. zem. 900/1, 900/2- i druge plaže),
 2. Luka Uš – plaža ispod hotela Bon Repos (čest. zem. 658/4, 873, 657/2),
 3. Plaža ispod hotela Liburna i Parka (čest. zem. 438/2, 424/1),
 4. Plaža «Banje» (čest. zem. 424/2, 421/2, 422/2, 406/4),
 5. Plaže u Žrnovskoj Banji (čest. zem. 10346/2, 9137/2, 9122/1),
 6. Plaža u Knežama (čest. zem. 3342),
 7. Otok Badija (čest. zem. 660/2, 664/1, 660/2),
 8. Pavja luka (Žrnovo, čest. zem. 4781/2),
 9. Tri žala (Žrnovo, čest. zem. 9402/17),
 10. Uvala Vaja (Račišće, čest. zem. 3279/11),
 11. Uvala Samograd (Račišće, čest. zem. 2604, 4648),
 12. Uvala Račišće (Račišće, čest.zem. 3/3 i 3293/5),
 13. Pupnatska luka (Pupnat, čest. zem. 3597 i 3591/2),
 14. Koromačna (Kneže, čest. zem. 3858/2 i 3050/2).

    Djelatnosti:

 • iznajmljivanje sredstava:  brodica na motorni pogon, daske za jedrenje, sandoline, pedaline,
 • jedrilice, brodice na vesla, podmornica, skuter, dječji skuter do 2 KW, sredstva za vuču s opremom, pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl.
 • ugostiteljstvo i trgovina: ambulantna prodaja  (škrinja, aparati za sladoled i sl.), štandovi, pripadajuća terasa
 • komercijalno-rekreacijski sadržaji: suncobrani, ležaljke,zabavni sadržaji, kulturne, komercijalne, zabavne,športske priredbe, snimanje komercijalnog programa i reklamiranje, slikanje i fotografiranje

II.  Plaže:

 1. Otok Kamenjak (čest. zem. 680/2)
 2. Otok Planjak (čest. zem. 678/5)
 3. Otok Majsan (čest. zem. 920/2)
 4. Otok Sutvara (čest. zem. 913/1, 913/2 )

    Djelatnosti:

 • iznajmljivanje sredstava: daske za jedrenje, sandolina, pedalina i sl., dječjih skutera do 2 Kw, pribora i opreme za ronjenje, kupanje i sl.
 • komercijalno-rekreacijski sadržaji: suncobrani, ležaljke, zabavni sadržaji, kulturne, komercijalne, zabavne, športske priredbe, snimanje komercijalnog programa i reklamiranje, slikanje i fotografiranje

III.  Plaža:

 1. Otok Vele Stupe (čest. zem. 918/2)

    Djelatnosti:

 • iznajmljivanje sredstava:  daske za jedrenje, sandolina, pedaline i sl., dječji skuteri do 2 kW, skuter, sredstva za vuču s opremom, pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl.
 • ugostiteljstvo i turizam: pripadajuća terasa objekta
 • komercijalno-rekreacijski sadržaji: suncobrani, ležaljke, zabavni sadržaji, kulturne, komercijalne, zabavne, športske priredbe, snimanje komercijalnog programa i reklamiranje, slikanje i fotografiranje

IV.  Plaža:

 1. Plaža u Medvinjaku (čest. zem. 9119/2)
 2. Plaža na Puntinu (čest.zem. 46)

    Djelatnosti:

 • iznajmljivanje sredstava:  brodica na motorni pogon  daske za jedrenje, sandolina, pedalina i sl., podmornice,  jedrilica, brodica na vesla, dječjih skutera do 2 kw, skutera, sredstva za vuču s opremom, pribor i oprema za ronjenje i kupanje i sl.
 • ugostiteljstvo i trgovina: ambulantna prodaja (škrinje),
 • komercijalno-rekreacijski sadržaji: suncobrani, ležaljke, zabavni sadržaji, kulturne, komercijalne, zabavne, športske priredbe, snimanje komercijalnog programa i reklamiranje, slikanje i fotografiranje

II.

          U pismu namjere treba, osim naziva i adrese, navesti djelatnosti koja bi se obavljale na plaži, te za koje vrijeme.

III.

          Pismo namjere mogu dati zainteresirane osobe i za plaže koje nisu navedene u točki I. ovog poziva (npr. manje plaže), s tim da navedu katastarsku česticu plaže.

IV.

          Zainteresirani moraju biti registrirani za djelatnost koju žele obavljati.

V.

          Pisma namjere dostavljaju se na adresu: Grad Korčula, JUO-Odsjek za gospodarenje prostorom, gospodarstvo i društvene djelatnosti, do  29. travnja 2011. godine.

KLASA: 342-35/11-01/02
URBROJ: 2138/01-02-11-1
Korčula, 12. travnja 2011. godine

                                                  GRADONAČELNIK
                                              Mirko Duhović, dipl. ing.