Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu

Poziv je otvoren od 07. veljače do 11. ožujka 2019. godine. Za knjigu i nakladništvo natječaj je otvoren trajno, odnosno do iskorištenja sredstava.

Upravni odjel za društvene djelatnosti Dubrovačko-neretvanske županije, dana 7. veljače 2019. godine objavio je Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu.

Tekst Natječaja sa svom propisanom dokumentacijom možete preuzeti na  slijedećem linku:
http://www.edubrovnik.org/natjecaji-i-pozivi/poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-dubrovacko-neretvanske-zupanije-za-2019-godinu/

Pravo podnošenja prijedloga na ovaj Poziv imaju udruge i ustanove u kulturi, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost kulture i imaju sjedište u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, te jedinice lokalne samouprave s područja Dubrovačko-neretvanske županije.

Podnositelji zahtjeva dostavljaju svoje programe/projekte s odgovarajućom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici  s naznakom “POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2019 GODINU – NE OTVARATI“  na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Pred Dvorom 1
20000  DUBROVNIK

Poziv je otvoren od 07. veljače do 11. ožujka 2019. godine.

 Za knjigu i nakladništvo natječaj je otvoren trajno, odnosno do iskorištenja sredstava.