Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Korčule u kulturi, tehničkoj kulturi i sportu za 2014. godinu

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) i Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 124/10, 124/11 i 86/12), objavljuje se ovaj Poziv

..


P O Z I V

za predlaganje programa javnih potreba Grada Korčule

u kulturi, tehničkoj kulturi i sportu za

2014. godinu

I.

Opća mjerila za ostvarivanje financijske potpore za programe ili projekte udruga, pravnih i fizičkih osoba od interesa za Grad Korčulu , u kulturi, tehničkoj kulturi i športu su:

– trgovačka društva, ustanove i udruge trebaju biti registrirani za provođenje ponuđenog programa s djelovanjem na području Grada Korčule;

– u programu se navodi cilj i sadržaj programa, vrijeme i lokacija provođenja, opis aktivnosti, očekivani rezultati po realizaciji programa, broj osoba koje profesionalno vode program i po kojoj osnovi (ugovor o radu, ugovor o djelu i sl.), udio volonterskog rada u izvođenju ponuđenog programa;

– ponuditelj programa treba jasno definirati da li je program besplatan za korisnike ili se po određenoj, jasno definiranoj osnovi naplaćuje od korisnika i o kojoj je osnovi naplate riječ;

.

Cijeli tekst Poziva pogledajte ovdje (.pdf)

Potrebni dokumenti za prijavu:

Prijavnica za JP šport Grad Korčula 2014 (.doc)

Prijavnica za JP kulturu i teh. kult. Grad Korčula 2014 (.doc)