Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2017. godinu

Rok za podnošenje prijedloga programa je do 14. listopada 2016. godine.

Gradonačelnik Grada Korčule objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2017. godinu s pratećim obrascima koje možete  preuzeti ovdje: