Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi

Objavljen je poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica Ruksak (pun) kulture, nacionalnoga dopunskog programa potpore kurikulu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, namijenjenoga djeci i mladima.

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 69/12, 44/13, 91/13 i 72/15) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je

Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa
i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću
i školi,
nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim
školama u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu


1.       Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju umjetničke organizacije, udruge, ustanove u kulturi, samostalni umjetnici i sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske.

2.       Ruksak (pun) kulture je umjetničko-edukativni program vezan uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci autori različitih umjetničkih praksi (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta koji pokrivaju predmetne djelatnosti koje program Ruksak (pun) kulture uključuje).

3.       Predložene radionice i programi trebaju pokrivati područje izvedbenih umjetnosti, likovnu umjetnost, filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu.

4.       Sadržaj radionica i programa, uključujući njihova specifična područja, treba biti usklađen sa sljedećim ciljevima Nacionalnoga okvirnog kurikula:

  • poticanje i unaprjeđivanje intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima

  • razvijanje svijesti učenika o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta

  • promicanje i razvijanje svijesti o hrvatskome jeziku kao bitnomu čimbeniku hrvatskog identiteta, sustavno njegovanje hrvatskoga standardnog (književnog) jezika

  • odgajanje i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima te pravima djece, njihovo osposobljavanje za življenje u multikulturnome svijetu, za poštovanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskome razvoju društva

  • poticanje i razvijanje samostalnosti, samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti u učenika.


Sadržaj radionica i programa sadržajno se ne smije podudarati s redovitim planovima i programima koji se po (predmetnim) područjima provode u vrtićima i školama (za Ruksak, primjerice, nisu prikladni programi vezani uz propisanu školsku lektiru).

5.       Svaki predloženi program i/ili radionica moraju imati mogućnost daljnjega provođenja u sredini u kojoj su prezentirani. Održivost programa i/ili radionica u smislu njihovih daljnjih diseminacija (način na koji će djeca i mladi, odgajatelji, učitelji i nastavnici moći u nekom obliku koristiti predstavljene sadržaje u daljnjem radu) obvezno treba detaljno opisati u prijavi.

6.       Uz prijavnicu i kratak životopis svih predviđenih izvoditelja programa i/ili radionica, predlagatelji su dužni dostaviti detaljan opis programa i/ili radionica te plan realizacije i troškovnik. Obvezno treba priložiti i snimku programa i/ili radionice.

7.       Svi programi i/ili radionice moraju udovoljavati uvjetima izvođenja u prostorima vrtića i škola, a rekviziti trebaju biti jednostavni i prenosivi. Predstava treba trajati do 60 minuta, a nakon predstave obvezno je
izvođenje radionice u kojoj aktivno sudjeluju djeca i mladi.

8.       Jednodnevne umjetničko-edukativne radionice (književne, likovne, kazališne, glazbene, plesne i druge), neovisno o broju izvođača, trebaju trajati od 30 minuta do tri sata (primjereno dobi korisnika).

9.       Predlagatelji programa i/ili radionica iz područja kazališne djelatnosti moraju biti upisani u Očevidnik kazališta (osim studenata umjetničkih akademija).

10.    Obvezno je uskladiti predložene programe i/ili radionice s Odlukom o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovu ostvarivanju.


Cijeli tekst natječaja možete vidjeti OVDJE.