Poziv za rad u Prometnim jedinicama mladeži

Pozivaju se studenti (m/ž) i učenici (m/ž) s područja Grada Korčule, koji su navršili ili će do 1. srpnja 2011. navršiti 16 godina, da se prijave za rad u Prometnim jedinicama mladeži u ljetnoj sezoni 2011. godine (srpanj i kolovoz).

.  

  

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA

O B A V I J E S T

Pozivaju se studenti (m/ž) i učenici (m/ž) s područja Grada Korčule, koji su navršili ili će do 1. srpnja 2011. navršiti 16 godina, da se prijave za rad u Prometnim jedinicama mladeži u ljetnoj sezoni 2011. godine (srpanj i kolovoz). 

Pripadnikom postrojbe prometne mladeži može biti osoba koja je navršila najmanje 16 godina, primjeren u učenju, ponašanju i radu, koji ima opću zdravstvenu sposobnost (dokazuje se potvrdom liječnika obiteljske/opće prakse) i koji prođe posebnu obuku za pripadnika prometne mladeži. 

Prijave kanidata dostavljaju se pismeno (poštom ili osobnom predajom u Tajništvu Grada), a uz prijavu se obvezno prilaže preslika osobne iskaznice, odnosno rodnog lista (ako nema osobnu iskaznicu), dokaz o učeničkom ili studenstkom statusu (potvrda od škole ili visokog učilišta). Dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti  kandidata (potvrda obiteljskog liječnika) se može dostaviti i naknadno, ali najkasnije do početka obuke. 

U prijavi se obvezno treba navesti ime i prezime kandidata, OIB, adresa, broj telefona i mobitela (ako se raspolaže) te konfekcijski broj odjeće (hlača odnosno suknje i jakne). 

S obzirom da se isplata naknada vrši preko učeničkog ili student servisa, nužno je biti član učeničkog, odnosno student servisa. 

Prijave s dokazima podnose se do 17. lipnja (petak) 2011. godine odnosno do izbora potrebnog broja (4) kandidata, na adresu: Grad Korčula, Tajništvo, s naznakom: prijava za rad u PJM za 2011

Izabrani kandidati dužni su pohađati obuku u organizaciji MUP-a (osim onih koji su tu obuku već prije prošli). 

Korčula, 13. lipnja 2011.  

TAJNIŠTVO

2 komentara za “Poziv za rad u Prometnim jedinicama mladeži

 1. peljeskimost

  Prometni krkljanac u gradu je evidentan, kao što je evidentno i to da mnogi u tom »segmentu» ne rade svoj posao, pa se ovoj ideji o prometnom redarstvu, kolikogod ona bila dobrodošla,- baš puno ne veselim. Naime, Nikolaši negoduju zbog prometne zagušenosti u tom dijelu grada ,- što nije bez osnove, no samo do određene mjere, jer mnogi stanovnici ovog predjela iznajmljuju sobe, a kako sami nemaju osiguran prostor za parkiranje,- njihovi gosti to rade na šetnici sv.Nikole. Zato imamo to što imamo. Pitam se tko je za ovo odgovoran.?
  Na zapadnoj obali parking je prepun automobila stranih registracija, pa oni koji plaćaju na toj lokaciji parking cijelu godinu,- u ovim mjesecima nemaju kud sa svojim automobilima.Tko je tu odgovoran ?.Iznajmljivači soba u Starom gradu davaju svojim gostima kartice za rampu, jer nemaju osigurano parkiralište za njih, što znači da svoj iznajmljeni parking koriste u komercijalne svrhe / pa bi i cijena istoga za njih trebala biti puno veća nego ostalih građana! / ili njima samima taj parking nije neophodan, jer pitam se gdje parkiraju svoje aute.?
  Ovo su «grijesi pučanstva»!!!

  Međutim, što prometna policija u suradnji s gradskim ocima čini vezano za ovu problematiku? APSOLUTNO NIŠTA.
  Iz priloženih fotografija sa zapadne obale i dijela Plokate oko Torjuna lijepo se vidi kakav kaos tu vlada, pogotovo u vrijeme kada pristaje katamaran, ili se tu parkiraju turistički autobusi. Iako je to dvosmjerna prometnica, ona je zbog nepropisnog parkiranja / kažu vodiči uz blagoslov gradonačelnika/ sužena na polovicu i možemo samo zahvaliti svetom Todoru što se tu još nije dogodila ozbiljnija prometna nezgoda, no obzirom na opće stanje stvari,- bit će i toga.
  To bi se sve moglo riješiti povlačenjem žutih linija uz bankinu s obje strane kolničke trake, pa bi bilo zakonske osnove da se vlasnik svakog vozila tu parkiranog novčano kazni. Novčana kazna je jedini jezik koji razumijemo. Nažalost. Turisti koji se trebaju ukrcati u autobuse mogli bi to napraviti na istočnoj obali, za koje vrijeme bi vlasnik autobusa Gradu trebao platiti naknadu za parkiranja. Ovdje treba još dodati kamion koji se uredno parkira ispred OTP banke i distribuira pošiljke, a zbog prometnog zagušenja na tom dijelu Plokate policiju baš ne boli glava.
  Dakle, ako mislite da će sav ovaj nered riješiti prometna mladež,- svaka vam čast na dobrim željama.

 2. Svaka čast prijateju.Komunalni nered i promet to su dvi naše najveće nevoje uz onega s burson priko ramena/.Ma ko nam je kriv, jerbo su od ovega grada i vlast i bog digli ruke.