POZIV ZA UMIROVLJENIKE

U povodu nastupajućih blagdana Grad Korčula će podijeliti poklon bonove umirovljenicima čije mirovina ne prelazi iznos do 2.000,00 kn.

Prije samog tiskanja bonova potrebno je prikupiti Vaše prijave sa osobnim podacima i podacima o mirovini.

STOGA VAS POZIVAMO DA SE PRIJAVITE ZA IZRADU POKLON BONA UZ PREDOČENJE OSOBNE ISKAZNICE I ZADNJEG ODRESKA MIROVINE

  • U uredu Gradskog kotara – Trg sv. Justine – Korčula

(kod djelatnika Maldena Fortunata)

Srijeda, četvrtak i petak – 3. 4. i 5. prosinca 2014. godine

u vremenu od 09,00 do 12,00 sati

  • U uredu MO ŽRNOVO

Četvrtak, 4. prosinca 2014. g. u vremenu od 11,00 do 13,00 sati

Petak, 5. prosinca 2014. g. u vremenu od 11,00 do 13,00 sati

Ponedjeljak, 8. prosinca 2014. g. u vremenu od 09,00 do 13,00 sati

  • U uredu MO ČARA

Četvrtak, 4. prosinca 2014. g

u vremenu od 08,30 do 10,30 sati

  • U uredu MO PUPNAT

Petak, 5. prosinca 2014. g

u vremenu od 09,00 do 10,30 sati

  • U uredu MO RAČIŠĆE

Četvrtak, 4. prosinca 2014. g

u vremenu od 09,00 do 10,30 sati

KLASA: 550-01/14-01/04

URBROJ: 2138/01-07/2-14-1

Korčula, 2. prosinca 2014. god.