Predavanje: EU fondovi namijenjeni hrvatskim korisnicima

Hrvatska udruga poslodavaca organizira jednodnevna predavanja pod nazivom “EU fondovi namijenjeni hrvatskim korisnicima (sadašnja i buduća perspektiva)” koja će se održati prema sljedećem rasporedu: - 14. i 15. svibnja 2012. u Splitu, u trajanju 10:00 - 16:00 sati te - 16. i 17. svibnja 2012. u Dubrovniku, u trajanju 10:00 - 16:00 sati.

Hrvatska udruga poslodavaca organizira jednodnevna predavanja pod nazivom “EU fondovi namijenjeni hrvatskim korisnicima (sadašnja i buduća perspektiva)” koja će se održati prema sljedećem rasporedu:

  • 14. i 15. svibnja 2012. Split, prostorije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Bihaćka 2c, III kat, u trajanju 10:00 – 16:00 sati te
  • 16. i 17. svibnja 2012. Dubrovnik, Velika vijećnica Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, u trajanju 10:00 – 16:00 sati.

Cilj predavanja je predstaviti mogućnosti i metodologiju sudjelovanja poduzetnika i drugih zainteresiranih dionika u IPA programu, programima zajednice i strukturnim fondovima te objasniti metodologiju pripreme i provedbe projekata.

Predavanja se održavaju u okviru projekta „EU pokreni se!“ kojeg partnerski provode Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatski savez zadruga, Udruga gradova i medijski partneri 24sata i HINA, uz financijsku podršku Delegacije EU u RH.

Tijekom predavanja, polaznici ćr biti upoznati sa svim mogućnostima koje su im na raspolaganju u periodu prije i nakon pristupanja Europskoj uniji, što će dati doprinos u povećanju njihovih apsorpcijskih kapaciteta, a samim time i poboljšati iskorištenost pretpristupnih programa i programa zajednice.

Sudjelovanje je besplatno, a zbog ograničenog broja sudionika na predavanje mogu se prijaviti maksimalno dvije osobe po organizaciji.