Predavanje o društveno odgovornom poslovanju

Pozivamo Vas na predavanje koje će 09.04.2014. u 18:00 sati u Gradskoj vijećnici u Korčuli održati dr. sc. Svea Švel Cerovečki. Tema predavanja je društveno odgovorno poslovanje.

Prema definiciji WBCSD (Svjetski poslovni savjet za održivi razvoj) društveno odgovorno poslovanje (DOP) je obveza poslovne djelatnosti da se ponaša etički i da pridonese održivom ekonomskom razvoju radeći zajedno sa radnicima, njihovim obiteljima, lokalnom zajednicom i društvom, u cilju podizanja kvalitete njihova života. WBCSD osnovan je na inicijativu poslovnog sektora 1992., a pet godina kasnije osnovan je njegov ogranak u Hrvatskoj HR PSOR (Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj). HR PSOR okuplja najuspješnije gospodarstvenike, podupire razvoj međusektorske suradnje, potiče nefinancijsko izvještavanje, uvođenje normi društvene odgovornosti, sudjelovanje u Indeksu DOP-a.

Nacionalna mreža Hrvatske za društveno odgovorno poslovanje nezavisno je krovno tijelo sastavljeno od organizacija javnog, privatnog i civilnog sektora koje okupljaju razne interesno utjecajne grupe zainteresirane za razvoj DOP-a. Mreža je osnovana u rujnu 2010. godine s ciljem intenziviranja dijaloga i partnerstva organizacija koje provode DOP kako bi se kreirala zajednička akcija i postigli sinergijski učinci u razvoju društveno odgovornog poslovanja.

UN Global Compact je najveća globalna mreža za DOP koja obuhvaća više od 10000 članova iz 145 zemalja svijeta (tvrtke, akademska zajednica, civilno društvo, vlade, poslovna udruženja), čiji ogranak u Hrvatskoj obuhvaća šezdesetak  poslovnih članica koje su se obvezale promicati načela iz područja ljudskih prava, radnih prava, zaštite okoliša i antikorupcije te godišnje izvještavati o napretku u DOP-u. Zaštita okoliša uglavnom je dobro inkorporirana u tvrtke, međutim poštivanju ljudskih prava i borbi protiv korupcije još uvijek tvrtke ne daju dovoljno pozornosti.

Prihvaćanjem DOP-a kompanije uz financijski kapital stvaraju socijalni kapital, kako bi uspješno konkurirale i održala ekonomski rast. Poslovnom etikom gradi se dijalog i povjerenje prema vladi i društvu te potiče održivi razvoj i zaposlenost u srednjem i dugoročnom  razdoblju.

* Svea Švel Cerovečki diplomirala je na Kemijsko-tehnološkom fakultetu, magistrirala na području medicinske ekologije na Medicinskom fakultetu i doktorirala na sveučilištu u Zagrebu. Tijekom radnog vijeka u gospodarskom sektoru incirala je i provodila niz aktivnosti iz područja zaštite okoliša, održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja. Objavila je stotinjak znanstveno stručnih radova. Članica je većeg broja stručno znanstvenih  udruženja  nacionalne i regionalne razine.