Pregled aktualnih natječaja za poduzetnike

U tijeku je niz natječaja za poticanje poduzetništva. U ovom su članku ukratko predstavljena tri aktualna natječaja kako bi se potaknulo poduzetnike na pripremu projekata.

1. Ministarstvo turizma raspisalo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

 • Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti –  za razne vrste smještajnih objekata. Svim se podmjerama (A1, A2, A3 i A4) potiče izgradnja bazena,  ali vanjski bazen mora imati površinu min 30 m2, a unutarnji 20 m2 da bi bio prihvatljiv za sufinanciranje.
 • Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
 • Mjera C– priprema projektne dokumentacije za nove investicije u turizmu
 • Mjera D – internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači

Javni poziv otvoren je do zaključno 15. 04. 2014.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na stranici Ministarstva turizma:

http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936

2. Ministarstvo poduzetništva i obrta raspisalo je natječaj Poduzetnički impuls 2014. temeljem Programa poticanja poduzetništva i obrtništva. Program se provodi kroz nekoliko prioriteta:

Prioritet 1: Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva

Prioritet 2: Unapređenje poduzetničkog okruženja

Prioritet 3: Promocija i učenje za poduzetništvo i obrt

Prijave se zaprimaju isključivo od 31.03.2014. (osim na Mjerama D2.2 te D2.3 na kojima se prijave zaprimaju od 1. 8.2014.).

Javni pozivi bit će otvoreni do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2014. (osim za Mjeru B2 na kojoj će se prijave zaprimati do 30.05.2014.)

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na stranicama Ministarstva:

http://www.minpo.hr/default.aspx?id=544

Prezentaciju Poduzetničkog impulsa 2014. možete pogledati na:

http://www.minpo.hr/UserDocsImages/PREZENTACIJA_IMPULS_KONACNA.pdf

3. IPARD je pretpristupni program Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. godine. Mnistarstvo poljoprivrede odlučilo je raspisati još jedan natječaj u sklopu ovog programa i to unutar prioriteta 1:

 • Poboljšanje tržišne učinkovitosti i provedbe standarda Zajednice

Natječaj će se provoditi kroz 2 mjere:

Mjera 101 – ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja  standarda Zajednice. Kroz ovu se mjeru u sektoru voća i povrća potiče podizanje novih nasada (osim novih vinograda i maslinika)

–          natječaj će biti objavljen između 04.04. i 18.04.

Mjera 101 omogućuje ulaganja u:

 • sektor mljekarstva
 • sektor govedarstva
 • sektor svinjogojstva
 • sektor peradarstva
 • sektor jaja
 • sektor voća i povrća
 • sektor žitarica i uljarica.

Mjera 103 –  ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice. Kroz ovu se mjeru potiče prerada poljoprivrednih proizvoda.

–          natječaj će biti objavljen između 24.03. i 07.04

Mjera 103 omogućuje ulaganja u:

 • sektor mlijeka i mljekarstva
 • sektor prerade mesa
 • sektor ribarstva
 • sektor prerade voća i povrća
 • sektor vinarstva
 • sektor maslinovog ulja

Budući da je RH sada punopravna članica Europske unije, nastavno na IPARD program Ministarstvo poljoprivrede radi na finalzaciji Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. koji će kroz niz mjera, podmjera i različitih ulaganja pružiti nove mogućnosti razvoja svih sektora poljoprivrede, a njegova će provedba započeti u drugoj polovici ove godine.

Važno je naglasiti da će Program ruralnog razvoja 2014.-2020. pružati mnogo više mogućnosti od IPARD programa za ulaganja u razvoj ruralnih područja. Kroz mjere Programa ruralnog razvoja sufinancirat će se projekti koji će zasigurno pridonijeti intenziviranju i jačanju poljoprivrednih i ostalih gospodarskih aktivnosti, zapošljavanju stanovništva u ruralnom području te općenito održivom razvoju hrvatskih ruralnih područja.

Detaljni uvjeti prihvatljivosti ulaganja i kriteriji koje će biti potrebno zadovoljiti  te potrebna dokumentacija za prijavu na buduće natječaje za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. godine bit će objavljeni u pravilnicima o provedbi pojedinih mjera nakon  usvajanja Programa ruralnog razvoja za period 2014. – 2020. godine.