Prijave za praksu u Uredu Dubrovačko-neretvanske županije u Bruxellesu

Dubrovačko-neretvanska županija i Regionalna razvojna agencija DUNEA pozivaju sve zainteresirane mlade s područja naše županije da se prijave za praksu u Bruxellesu. Prijave su otvorene do 6. listopada 2015.

Prema javnoj obavijesti koja je objavljena na web stranici  http://www.ybbregions.eu.org/ kao i na web stranicama partnera-regija, od 16. rujna sve do 06. listopada 2015., svi mladi ljudi koji ispunjavaju uvjete (navedene pod uvjetima na web stranici), pozivaju se na iskaz interesa za:

  1. EUROPSKU VOLONTERSKU SLUŽBU u kojoj će se mladi korisnici pridružiti uredima predstavništava njihovih regija u Bruxellesu na period od 13 tjedana. Surađivati će međusobno, kao i sa osobljem iz regija, te se baviti aktivnostima i inicijativama od javnog interesa koji se odnose na sudjelovanje u regionalnim aktivnostima i političkom procesu donošenja odluka u Europskoj uniji, te za
  2. TRANSNACIONALNU RAZMJENU MLADIH u kojoj će mladi korisnici biti pozvani na dvotjedni boravak u Bruxellesu tijekom kojeg će posjetiti glavne EU institucije te se susresti sa dužnosnicima i zaposlenicima, u međusobnoj interakciji sa osobljem u uredima svake od regija koja sudjeluje u projektu, a koji rade na aktivnostima i inicijativama od javnog interesa koji se odnose na sudjelovanje u donošenju regionalnih mjera kao i procesu donošenja političkih

Kako bi to postigli, sve registrirane osobe se trebaju prijaviti ( LOG IN) na web stranicu i ažurirati (UPDATE) svoje profile putem svog korisničkog menija (USER MENU), odabirom /klikom na željeni raspored provedbe projekta.

UVJETI ZA PRAVO PRIJAVE:

– biti u dobi od 18 do 30 godina, za Europsku volontersku službu, i od 18 do 25 godina, za Transnacionalnu razmjenu mladih.

– biti rođen, boraviti ili pohađati studij na obrazovnoj instituciji, uključujući sveučilišta u jednom od gradova regija ( Abruzzo, Dubrovnik-Neretva, Lubuskie i Prešov )

– biti zaposlen ili nezaposlen, uključujući one koji traže prvi posao

“yBBregions – mladi i regije u Bruxellesu” je europski projekt potaknut od strane regije Abruzzo u suradnji sa Dubrovačko-neretvanskom županijom (Hrvatska), te regijama Lubuskie (Poljska) i Prešov (Slovačka). Projekt je odobren od strane Europske komisije, te je sufinanciran od strane programa “Mladi na djelu”.

Cilj ovoga projekta je dati mladima iz 4 spomenute regije jedinstvenu neformalnu obrazovnu priliku u periodu od 1. svibnja 2014. godine do 30. travnja 2016. godine.

Kroz dvije godine koliko će projekt trajati, u njega će biti uključeno 80 mladih ljudi, u dobi između 18 i 30 godina. Oni će biti pozvani u Bruxelles, u ured regije iz koje dolaze kako bi obavljali neke od tipičnih aktivnosti programa “Mladi na djelu” koji financijski podupire ovu inicijativu.

REGISTRACIJE za godinu 2015/2016 su sada otvorene, a registrirati se možete na službenoj internet stranici projekta: http://www.ybbregions.eu.org/