Priopćenje za javnost gradonačelnika Korčule

Gradonačelnik Grada Korčule Mirko Duhović, dipl.ing., povodom vijesti o uhićenju prevarantske kriminalne skupine objavljenoj dana 20. ožujka 2010., a koju su prenijeli uglavnom svi tiskani mediji, TV i radio postaje i internetski portali, a u kojoj se u određenom kontekstu navodi i njegovo ime, daje sljedeću izjavu za javnost

Činjenica je da  se u toku ljeta 2009. godine meni javila osoba koja se predstavila kao gospodin Miroslav Lončar, navodeći da je službenik novootvorenog ureda EU u Zagrebu. U telefonskom razgovoru g. Lončar ponudio mi je svoju pomoć  pri izradi programa i projekata koje bi Grad mogao prijaviti za financiranje iz sredstava  pretpristupnih fondova EU.

Činjenica da su se u to vrijeme, kao i danas,  javljali mnogi zainteresirani pojedinci, agencije i tvrtke za rad na tim projektima utjecala je na to da ove razgovore na smatram problematičnim ni sumnjivim. Razgovarali smo o mogućim projektima i njihovoj realizaciji. Gospodin je raspolagao s raznim podacima,  izuzetno dobro poznavajući problematiku jedinica lokalne samouprave u izradi potrebne dokumentacije, tako da ama baš ništa nije navodilo ili signaliziralo da se radi o prevarantu.

Nakon nekoliko dana navodni gospodin Lončar predložio je posjetu njihovog ekspertnog tima našem Gradu i pri tom istaknuo da nas njihova usluga neće koštati ništa, osim što bismo trebali podmiriti troškove puta i boravka njihovih eksperata. Iznio je cijenu tog troška u iznosu od 14.250,00 kn te zamolio da isti uplatimo kako bi oni mogli krenuti na put u Korčulu. Zatraženi iznos je po mojoj procjeni bio u granicama korektnosti. Kako mi ni nadalje ništa nije ukazivalo na moguću prevaru ili druge napravilnosti, odlučili smo traženi iznos uplatiti i organizirati posjetu.

Problem nastaje nakon uplate, jer se već spominjani gospodin Lončar više nije javljao na telefon. Provjerom smo utvrdili da je lako moguće da se radi o prevarantu te smo putem banke pokušali stornirati uplatu. Nažalost, to više nije bilo moguće.

Nakon analiza, rasprava i konzultacija koje sam obavio s više osoba, zaključio sam da se radi o mom osobnom propustu, unatoč mojoj dobroj namjeri i želji  da za Grad učinim dobro. Stoga sam odlučio, kako Grad ne bi pretrpio nikakvu financijsku štetu, uplaćeni iznos nadoknaditi Gradu. Tu sam obvezu prema proračunu Grada i izvršio u prosincu 2009. godine.

Posebno želim naglasiti da se protiv mene ne vodi nikakav postupak, mene nitko nije ucjenjivao niti iznuđivao novac  ili nudio bilo kakve usluge, osim navedene pomoći na gradskim projektima za pretpristupne fondove.

Nadam se da će pravna država ovaj slučaj dovesti do kraja.

Gradonačelnik  Grada Korčule
Mirko Duhović, dipl.ing.

U Korčuli, 21. ožujka 2010. godine

Napomena: isti tekst Priopćenja za javnost poslan je određenim medijima i internetskim portalima.

Jedan komentar za “Priopćenje za javnost gradonačelnika Korčule