Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br. 139/10), članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ br. 78/11), članka 74. stavka 1. točka 3. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ br. 9/11) donosim

PROCEDURU
ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA

Kompletan tekst Procedure pogledajte ovdje