Program javnih potreba u športu Grada Korčule za 2017. godinu

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o sportu  („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 64. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13. 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je  na 20. sjednici održanoj dana 8. travnja 2017. godine donijelo

P R O G R A M

javnih potreba u športu Grada Korčule za 2017. godinu

                                  

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu Grada Korčule za 2017. godinu (dalje u tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Korčulu:

 • poticanje i promicanje športa,
 • provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 • djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza,
 • športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita športaša,
 • športsko-rekreacijske aktivnosti građana,
 • planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za Grad Korčulu.

Članak 2.

Za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. ovog Programa, Grad Korčula je osigurao financijska sredstva u Proračunu Grada Korčule za 2017. godinu.

Članak 3.

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

 • A211309 Redovna djelatnost ustanove, u iznosu od  681.000 kuna
 • T211302 Uređenje igrališta, u iznosu od 100.000 kuna
 • A211302 Djelatnost športskih klubova, u iznosu od  000 kuna
 • A211303 Programi športa od interesa za Grad, u iznosu od 300.000 kuna
 • A211305 Triatlon, u iznosu od 20.000 kuna
 • A211307 Međunarodni taekwondo turnir „Korčula open“, u iznosu od 35.000 kuna
 • A211308 Lađarska regata, u iznosu od 25.000 kuna.

Cijeli tekst Programa pročitajte OVDJE.