Program javnih potreba u kulturi Grada Korčule u 2014. godini

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11, 142/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 49. …

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11, 142/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst),  Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2014.  godine donijelo

P R O G R A M

javnih potreba u kulturi Grada Korčule u 2014. godini

Članak 1.

(1) Proračunom Grada Korčule za 2014. godinu osiguravaju se sredstva za  javne potrebe u kulturi, za kulturne djelatnosti i poslove, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Korčulu.

(2) Programom javnih potreba u kulturi Grada u 2014. godini (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se javne potrebe u području muzejske, knjižnične, književno-nakladničke, glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti, književne djelatnosti, djelatnosti centra za kulturu, kulturno-umjetnički amaterizam (glazbeni, folklorni), te značajnih manifestacija i programa u cilju promidžbe Grada Korčule.

Cijeli Program pogledajte ovdje.