Program javnih potreba u športu Grada Korčule u 2014. godini

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o športu  („Narodne novine“, broj 71/06 i 150/08), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11. 142/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 49. stavak 1. točke 2. …

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o športu  („Narodne novine“, broj 71/06 i 150/08), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11. 142/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 49. stavak 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je  na 11. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2014. godine donijelo

P R O G R A M

javnih potreba u športu Grada Korčule u 2014. godini

Članak 1

Programom javnih potreba u športu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Korčulu:

–          poticanje i promicanje športa,

–          provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,

–          djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza,

–          športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena

–          zaštita športaša,

–          športsko-rekreacijske aktivnosti građana,

–          planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za Grad Korčulu

Cijeli program javnih potreba u športu Grada Korčule u 2014. godini pogledajte ovdje.