Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 84/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj dana 4. listopada 2011. godine donijelo P R O G R A …

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 84/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj dana 4. listopada 2011. godine donijelo

P R O G R A M
održavanja  objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2011. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opseg tih poslova sa procjenom pojedinih troškovnih – proračunskih stavki po djelatnostima u 2011. godini.

  • Cijeli dokument možete vidjeti ovdje (.pdf)